20201102173732

പരിഹാരങ്ങൾ

പരസ്യ ഫംഗ്ഷൻ ബാരിയർ ഗേറ്റ്

ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ പാർക്കിംഗ് ഗേറ്റ് ബാരിയർ സിസ്റ്റം

ട്രാഫിക് ബാരിയർ ഗേറ്റ് ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ ഇന്റലിജന്റ് ഓൾ-ഇൻ-വൺ മെഷീൻ സൊല്യൂഷൻ


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-28-2022