20201102173732

പരിഹാരങ്ങൾ

ബസ് ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഫ്ലാപ്പ് സ്വിംഗ് ബാരിയർ ഗേറ്റ്

മുഖം തിരിച്ചറിയൽ, ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡ്യുവൽ ആധികാരികത എന്നിവയുള്ള ഹൈ സ്പീഡ് ഫ്ലാപ്പ് ബാരിയർ ഗേറ്റ്

ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ സ്വിംഗ് ടേൺസ്റ്റൈൽ


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-28-2022