20201102173732

ട്രാൻസിറ്റ് കോംപ്ലക്സ്

പരമ്പരാഗത റെയിൽവേ, സബ്‌വേ സംവിധാനങ്ങൾ, ലൈറ്റ് റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ, മോണോറെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ, ട്രാമുകൾ, മാഗ്ലെവ് സംവിധാനങ്ങൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗൈഡഡ് റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ, അർബൻ എക്സ്പ്രസ് റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ റെയിൽ ഗതാഗതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.ടേൺസ്റ്റൈൽ വ്യവസായത്തിൽ 15 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയമുള്ള ടർബൂ യൂണിവേഴ്സ് റെയിൽ ഗതാഗത മേഖലയിലും ചില നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇനിപ്പറയുന്ന ക്ലാസിക് കേസുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഏകകണ്ഠമായ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്തു.ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹി എയർപോർട്ട്, മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബസ് സ്റ്റേഷൻ - TBS ബസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫിലിപ്പൈൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബസ് സ്റ്റേഷൻ, ഷെൻഷെൻ ഫ്യൂട്ടിയൻ ബസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫ്യൂഷ്യൻ ഹുവാങ്ഗാങ് തുറമുഖം, സുഹായ് ഗോങ്‌ബെയ് തുറമുഖം, നിംഗ്‌സിയ യിൻചുവാൻ ഹെഡോംഗ് എയർപോർട്ട്, ഗുയാൻ ലിയുപാൻഷാൻ എയർപോർട്ട്, ജിയാങ്‌സി ചാങ്‌ബെയ് എയർപോർട്ട്, ഫുസ്‌ഹോ എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ട് കസ്റ്റംസ്, ജിയാങ്‌സി ഗാൻഷോ എയർപോർട്ട്, ചാങ്ഷ ഹൈ സ്പീഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുതലായവ.