20201102173732

പരിഹാരങ്ങൾ

ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈസിംഗ് ബോളാർഡുകൾ

ഇലക്ട്രിക് ടയർ ബ്രേക്കർ

ഹൈഡ്രോളിക് പിൻവലിക്കാവുന്ന സ്റ്റീൽ റൈസിംഗ് പാർക്കിംഗ് ബൊള്ളാർഡുകൾ

ട്രാഫിക് ബാരിയർ റോഡ് ബ്ലോക്കർ


പോസ്റ്റ് സമയം: ഫെബ്രുവരി-28-2022